Amazone

I Sverige har Amazone intagit en marknadsledande roll med sina maskiner för växtkraft och växtskydd. Amazone utökar nu sitt såmaskins- och jordbearbetningsprogram med flera nya intressanta produkter, för att ta ett fastare grepp om även denna marknad. Det som kännetecknar Amazone produkterna och uppskattas av kunderna är den genomgående höga kvaliteten och driftsäkerheten.

Kraven på kemiska växtskyddsåtgärder är hårda och det med rätta. Reducerad preparat- och vätskemängd kräver exakt och effektiv applicering för att resultatet ska bli det avsedda. Detta har Amazone tagit fasta på och de har utvecklat sprutor med en unik teknik som håller rampen i rätt läge, stabilt och lugnt.

Nyheter för 2016 är bland annat en ny serie handelsgödselspridare, ZA-V i storlekar från 2000 l till 4200 l, Argus Twin är ett sensorsystem för ZA-TS-spridarna som kontinuerligt avkänner spridningsbilden och korrigerar denna vid behov. Samtliga växtskyddssprutor kan nu fås med ISOBUS-styrning och är som tidigare funktionstestade enligt EU-norm från fabrik. På jordbearbetningssidan kan nämnas den nya, enormt kraftiga Certos-serien med 4, 5 och 6 m arbetsbredd, samt den nya Catros 12003-2 TS som är en 12 m tallrikskultivator.

Mer information finns på Amazones webbplats:

Amazone såtabell >>