Richard Western

Richard Western Ltd, är en av Englands största tillverkare av vagnar och gödselspridare med mycket lång erfarenhet av att utveckla maskiner till lantbruket. Produkterna har ett gott rykte för sin funktion, kvalité och styrka.Richard Western Ltd, är en av Englands största tillverkare av vagnar och gödselspridare med mycket lång erfarenhet av att utveckla maskiner till lantbruket. Produkterna har ett gott rykte för sin funktion, kvalité och styrka.

Mer information om Richard Western finns på Etebra Maskin & Vagns webbplats: